PLAN NABAVE 2019.

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.), Školski športski savez grada Osijeka donosi sljedeći

PLAN NABAVE

I. ROBA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 200.000,00 KN BEZ PDV-a

R. br. Ev. br. nabave Predmet nabave CPV oznaka predmeta nabave Procijenjena vrijednost Vrsta postupka
1.   Proizvodi za sport i oprema 37400000 114.000,00 Jednostavna nabava
2.   Uredski materijal 22800000

30192112

30237000

11.500,00 Jednostavna nabava
3.   Materijal za tekuće održavanje 39800000 4.000,00 Jednostavna nabava
4.   Ostali nespomenuti materijalni rashodi 4.000,00 Jednostavna nabava

 

II. USLUGE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 200.000,00 KN BEZ PDV-a

R. br. Ev. br. nabave Predmet nabave CPV oznaka predmeta nabave Procijenjena vrijednost (u kunama) Vrsta postupka
1.   Usluge cestovnog prijevoza za posebne namjene 60130000   40.000,00 Jednostavna nabava
2.   Telefon, internet, poštarina 64000000  14.000,00 Jednostavna nabava
3.   Bankarske usluge – usluge platnog prometa 66100000 4.000,00 Jednostavna nabava
4.   Stručna usavršavanja 80000000 8.000,00 Jednostavna nabava

 

Ukoliko se tijekom 2019. g. pojavi potreba za nabavama koje nisu predviđene, a koje je sukladno ZJN 2016 obvezno prikazati, pristupit će se izmjenama i dopunama ovog Plana nabave. Sve eventualne izmjene i dopune bit će javno objavljene uz jasnu naznaku izmjena u odnosu na osnovni Plan nabave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *