Kontakt

ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA OSIJEKA

Istarska 1 d
31000 OSIJEK
Tel. / Fax: 208-656

IBAN: HR7625000091102015110
MB: 3764311
OIB: 62998290785

E-mail:  sport.mladih@os.t-com.hr
sportmladih.os@gmail.com
Web: www.ssso.hr

PREDSJEDNIK: DANE KONČAR, PROF.

GLAVNA TAJNICA: SANDA GAŠIĆ, PROF.

STRUČNI SURADNIK: MARIN MATIJEVIĆ, PROF.

IZVRŠNI ODBOR:

  1. DANE KONČAR, prof.
  2. ARMAN SCHÜSSLER, prof.
  3. DAMIR VONDRAK, prof.
  4. ZVONIMIR ČEČ, prof.
  5. ZVONKO BEISSMANN, prof.

ČLANOVI SKUPŠTINE  u mandatu od 2013. do 2017.

 R.br. Ime I prezime  Škola
1. Dane Končar OŠ Višnjevac
2. Damir Vondrak OŠ „Grigor Vitez“
3. Zvonimir Čeč OŠ Ivana Filipovića
4. Marin Božić OŠ „Dobriša Cesarić“
5. Željko Mrkšić OŠ Jagode Truhelke
6. Elizabeta Marjanović OŠ „Mladost“
7. Arman Schussler I. Gimnazija Osijek
8. Zvonko Beissman Isusovačka klasična gimnazija Osijek
9. Srebrenka Prelčec Elektrotehnička i prometna škola Osijek
10. Zoran Škrinjarić Medicinska škola
11. Luka Rimac Ekonomska i upravna škola Osijek
12. Branko Jovanovac Šk. primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
13. Darko Dumančić Grad Osijek – Odsjek za sport
14. Marko Kvesić Sportski objekti d.o.o.
15. Zlatko Kraljević Školski športski savez OBŽ

 

STATUT ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA GRADA OSIJEKA