Kontakt

ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA OSIJEKA

Kralje Petra Svačića 67 31000 OSIJEK Tel. / Fax: 208-656 IBAN: HR7625000091102015110 MB: 3764311 OIB: 62998290785 E-mail:  sport.mladih@os.t-com.hr sportmladih.os@gmail.com Web: www.ssso.hr
PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA GRADA OSIJEKA – KARMELA ILIJAŠEV IZVRŠNI ODBOR ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA GRADA OSIJEKA 1. KARMELA ILIJAŠEV , predsjednica 2. Zvonko Beissmann, član 3. Igor Dubravčić, član 4. Arman Schüssler, član 5. Zvonimir Čeč, član NADZORNI ODBOR 1. Bruno Šimić, predsjednik 2. Ivan Matančić, član 3. Luka Rimac, član SKUPŠTINA ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA GRADA OSIJEKA U MANDATU 2021. – 2025.
IME I PREZIME POTPIS
1. Karmela Ilijašev
2. Dane Končar
3. Mirela Haber
4. Marin Božić
5. Marko Tot
6. Petar Živković
7. Zvonimir Čeč
8. Arman Schussler
9. Zvonko Beissman
10. Srebrenka Prelčec
11. Zoran Škrinjarić
12. Igor Dubravčić
13. Danijel Slobođanac
14. Robert Seligman
15. Zlatko Kraljević
STATUT ŠKOLSKOG ŠPORTSKOG SAVEZA GRADA OSIJEKA