O nama

Školski športski savez grada Osijeka je udruga sa ciljem poticanja i promicanja sporta djece i mladeži na području grada na Dravi, koja sustavno i redovito provedi tjelesne aktivnosti i igara djece i mladeži radi očuvanja i unapređivanja zdravlja. Neprekidno se više od pola stoljeća bavi sportom, organiziranjem natjecanja osnovnih i srednjih škola, promicanjem amaterskih načela u sportu te njeguje suradnju sa školama, školskim sportskim društvima, sportskim udrugama i drugim sportskim ustanovama. U kontinuitetu organizira i provodi obuke plivanja, klizanja i skijanja te objedinjava potrebe i interese društva za sport djece i mladeži. Danas, pri svim školama djeluju školska sportska društva, a djelatnost Saveza usko je povezana s njima i bogata je raznovrsnim aktivnostima. Najbrojnija i najmasovnija su natjecanja u kojima sudjeluju školska društva 28 osnovnih i 18 srednjih škola. Kroz sustav natjecanja, programe klizanja, plivanja, sportske vrtiće te ljetne aktivnosti (Sportske igre, nogometni turniri i škole) prođe oko 9.000 djece i mladeži. Natjecanja se provode u 17 sportskih disciplina. Prvaci u pojedinim disciplinama gradskih natjecanja, sudjeluju na županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima.

 

U svojoj pola stoljeća dugoj tradiciji prolazio je današnji Savez organizacijske i strukturalne promjene koje su očite u promjenama imena (od Općinskog odbora školskih društava za fizičku kulturu do današnjeg Školski športski savez grada Osijeka), ali je cijelo vrijeme njegovao i zadržao temeljno djelovanje.

Iako je tradicija školskoga sporta stoljetna, tek su desetljeća nakon Drugoga svjetskog rata i nagli društveni razvoj donijeli kod nas reformu školstva zahtijevajući povećan broj sati nastave tjelesnoga odgoja, izgradnju školskih dvorana i sportskih igrališta. Taj je ritam razvoja i izgradnje nametnuo mladom čovjeku potrebu svakodnevnoga bavljenja sportom što je uzrokovalo osnivanje školskih sekcija, društava i klubova fizičke kulture u školama, koji su imali za cilj obuhvatiti što veći broj školske mladeži te s općim programom činiti jedinstvenu cjelinu tjelesnog odgoja učenika. Budući da je u Osijeku početkom 60-ih godina 20. stoljeća bilo 42 škole s oko 16.500 učenika/učenica i brojnim školskim društvima fizičke kulture javila se potreba za osnivanjem Općinskog odbora školskih društava za fizičku kulturu kao tijela s osnovnom zadaćom objedinjavanja rada svih tih društava te poticanje masovnijega uključivanja učenika/učenica u rad školskih sekcija i osiguranje stalnih društvenih natjecanja. Odbor je osnovan 22. studenoga 1962 godine. Do kraja šezdesetih godina, sve škole tadašnje općine Osijek, njih 28 osnovnih i 10 srednjih, imale su školska društva fizičke kulture u kojima je djelovalo više od 700 sportskih sekcija. Općinski odbor je redovito tijekom školske godine organizirao natjecanja za osnovne i srednje škole u 14 sportskih disciplina. U redovitim ligaškim natjecanjima, sudjelovala su djeca od III. razreda osnovne škole sve do maturanata srednjih škola. Sustav natjecanja je godišnje obuhvaćao oko 10.000 učenika i učenica. Prvaci u svim disciplinama sudjelovali su na regionalnim i republičkim prvenstvima. Godine 1969. Općinski odbor školskih društava mijenja naziv u Savez školskih društava za fizičku kulturu. Uz natjecanja među školskim društvima od izuzetnog su značaja: ŠKOLA SKIJANJA koja se redovito održavala od 1963. te ŠKOLA PLIVANJA koja je utemeljena 1966., a koju je godišnje polazilo od 300 do 700 neplivača, što djece od pete godine nadalje, što odraslih osoba. Uspješnost obuke iznosila je 98%. Godine 1984. prvi put je održan IZBOR ZA NAJBOLJEG UČENIKA I UČENICU SPORTAŠA osnovnih i srednjih škola na temelju postignutih rezultata na natjecanjima.

S nastalim političkim i demokratskim promjenama Savez je na Godišnjoj skupštini 22. svibnja 1991. promijenio naziv u Organizacija za šport učenika općine Osijek. Ratne (ne)prilike od jeseni 1991. dovele su do prekida svih aktivnosti Organizacije, jer nastave u školama nije bilo. Završetkom granatiranja Osijeka i normalizacijom djelovanja školskog sustava od jeseni sljedeće godine Organizacija počinje aktivno djelovati promidžbom za Školu skijanja koja je i održana od 3. do 10. siječnja 1993. godine. Toga su proljeća održana i natjecanja u 12 disciplina. U listopadu te godine Organizacija ponovo mijenja naziv u Organizacija za šport učenika Osijek. Iz godine u godinu Organizacija proširuje svoju djelatnost, a u svim aktivnostima osjetno se povećava broj sudionika, čemu pridonosi i stabiliziranje materijalnih sredstava koja od travnja 1994. osigurava Poglavarstvo grada Osijeka iz čijeg se proračuna financira cjelokupna djelatnost Organizacije. Godine 1998. radi usklađivanja sa Zakonom o športu i Zakonom o Udrugama Organizacija mijenja naziv u Udruga za šport djece i mladeži grada Osijeka. U suradnji s Centrom za predškolski odgoj Udruga je 1996. pokrenula rad sportskih vrtića u kojima godišnje vježba oko 400 djece predškolskog uzrasta. Od te godine Udruga ponovo izabire i nagrađuje najbolje sportaše i športašice za osnovne i srednje škole, te dodjeljuje nagradu za Uzor školski športski klub. Od 1997. se u zimskom razdoblju organizira Škola klizanja za predškolske i školske uzraste. Udruga redovito sudjeluje u sportskim manifestacijama kao što su „Svjetski dan sporta“, „Dan djeteta“, „Mala olimpijada dječjih vrtića“ i druge. Povremeno se organiziraju predstavljanja stručnih knjiga i stručna predavanja u svrhu usavršavanja nastavnika i profesora tjelesno zdravstvene kulture.

Od 11. prosinca 2008. godine Udruga odlukom Skupštine mijenja naziv, a pod kojim djeluje do danas – Školski športski savez grada Osijeka. Kao što je i na početku teksta napisano…samo se naziv mijenjaju ali sve aktivnosti i dalje ostaju neizmijenjene.