POZIV ZA DOSTAVU PONUDA PUTNIČKIM AGENCIJAMA ZA ORGANIZACIJU ŠKOLE SKIJANJA ZA DJECU I MLADE

1.Podaci o tražitelju ponuda
Tražitelj ponuda:Školski športski savez grada Osijeka
Adresa:Istarska 1/D, Osijek
OIB:62998290785
2.Korisnici usluge:Djeca i mladi od 9 do 17 godinaOsnovna škola i srednja škola
3.Tip putovanja:
Škola skijanja6 dana5 noćenja
 
4.Odredište:Slovenija
 
5.Planirano vrijeme realizacijeod 02.01.do 07.01.2024.
danmjesecdanmjesecgodina
 
6.Broj sudionika
Predviđeni broj učenika75
 
7.Plan puta
Mjesto polaskaOsijek, Hrvatska
Krajnji cilj putovanjaSlovenija
 
8.Vrsta prijevoza
Autobusikoji udovoljavaju zakonskim propisima za prijevoz učenika                           X
 
9.Smještaj i prehrana
a) Hostel***X
b) Prehrana na bazi punoga pansionaX
c) Pratnja učenikaNa 10 djece 1 pratitelj
d) Učitelji skijanjaNa 10 polaznika 1 učitelj skijanja
e) Sanitarni čvoroviNa 4 djece minimalno 1 sanitarni čvor
10.U cijenu ponude uračunati:
a) Ski pass-ovi za sve polaznikeX
b) Oprema za skijanje (skije, pancerice, kacige) za sve polaznikeX
c) Dodatni sadržaji za djecu koje ponuđena agencija može osiguratiPrema prijedlogu agencije
 
11.U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:
posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na putovanju za sve polaznikeX
  
12.Dostava ponuda: 
Rok dostave ponuda je12. 10.  2023.
Javno otvaranje ponuda održat će se u petak,13. 10. 2023. u 12,00 sati
  1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati tražitelju ponuda na uvid:
  2. Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti putničke (turističke) agencije.
  3. Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga putničke (turističke) agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta (škole skijanja), sklapanje i provedba ugovora o izletu (školi skijanja).
  4. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati tražitelju ponuda na uvid:
  5. dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu školu skijanja).
  6. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju putnička (turistička agencija) prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

Napomena:

  1. Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

a) prijevoz sudionika isključivo autobusima koji udovoljavaju propisima

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine

  • Ponude trebaju biti :

a) u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima

b) razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku

  • U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na adresu tražitelja ponuda do navedenoga roka
  • Ponude moraju sadržavati dokaz o stručnoj sposobnosti osoba za obavljanje poslova učitelja skijanja

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to naručitelj označio pod brojem 10. točke c) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

U Osijeku, 04. 10. 2023. godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *